ECOMER в лечението на инфекции на горните дихателни пътища

Д-р Владислав Улевинов д.м.

УМБАЛ ”Александровска”- София

 

 Ecomer на шведската фирма Natumin Pharma представлява желатинови капсули, съдържащи високо пречистено масло от черен дроб на акула. В процеса на пречистване маслото се рафинира и стандартизира, като това се извършва по физичен път чрез алкално рафиниране, адсорбена филтрация и молекулярна дестилация (т.е. препаратът не  се подлага на химическа обработка)! При тези процеси се отстранява наличният сквален ( за него е доказано, че увеличава холестерола) и различни замърсители като: диоксини, полихлорирани бифенили, живак и тежки метали. Премахнати са също така наличните Vit. А и Vit. D , с цел превенция на евнтуална хипервитаминоза.

 Активната съставка в маслото от акула са Алкиглицеролите (АГ). В човешкия организъм те се намират в майчиното мляко, костния мозък и черния дроб. Тяхната концентрация в Ecomer е 20-22 % .

АГ са открити  от  Tsujimoto и Toyama през 1922 г. Сър Robert Robinson – лауреат на Нобелова награда, за първи път ги синтезира през 1930 г. АГ принадлежат към семейството на етер-липидите, химични вещества с изразена с биологична активност.  Те са много близки до глицерола, като един от водородните атоми, на една от трите хидроксилни групи на глицерола, е заместен от дълга верига от въглеродни и водородни атоми. В зависимост от конфигурацията, има няколко етер-липиди от семейството на АГ. Най-популярни са химил-алкохол, батил-алкохол и селахил-алкохол. Характерно за тях е, че имат метилова група в края на всяка верига. Някои АГ имат метокси група(-OCH3)в началото на веригата, като е заместен един водороден атом. Те се наричат метокси-заместени.  АГ имат силно изразена биологична и метаболична активност, като метокси-заместените  са много по-активни от останалите. Сред най-важните ефекти на терапията с метокси-заместените АГ са имуностимулацията, имуномодулацията, антибиотичната и противогъбичната активност. Метокси-заместените АГ имат директен цитотоксичен ефект върху туморни клетки и силно изразен, статистически значим ефект, върху появата на различните странични реакции от лъчетерапията. Предотвратяват намаляването на броя на левкоцитите, в резулат на увреждането на костния мозък (по време и след лъчелечение) и  намаляването на броя на тромбоцитите, по време на лъчелечение, или използване на цитостатици(химиотерапия).  Значително намаляват честотата на изгаряния , предизвикани от лъчелечение. Тоест  те не само потенциират ефекта на лъчелечението, но и намаляват страничните му ефекти. АГ стимулират имунната система и имат антибиотична активност, подобна на добре познатия нитрофурантоин.

  Относно механизма на действие е доказано , че алкиглицеролите активират гранулоцитите in vitro и активират перитонеалните макрофаги in vivo, и in vitro. Те повишават броя на лимфоцитите, като увеличават активността на Т- и В- лимфоцитите. Засилват оксидативния метаболизъм и ускоряват производството на антитела. Сумарният ефект е стимулиране на имунната система!

  В клиничната практика АГ имат следните индикации за приложение:

   - за подсилване на имунитета

   - по време на грипни епидемии

   - при бактериални, гъбични или вирусни инфекции (херпес инфекции, вирусни хепатити, папилома вирус инфекции и др.)

  - чести инфекции на ГДП

  - остри пневмонии и хронични възпалителни пневмопатии

  - алергични заболявания (алергичен ринит и астма)

Какъв е ефектът от приложението на Ecomer?

Ecomer  има два основни ефекта - антиканцерогенен и имуномодулиращ. Първият се дължи на метокси-заместените алкиглицероли, а вторият на неметокси-заместените. АГ се вграждат в клетъчните мембрани, като в тези на злокачествените клетки количеството им е около 100 пъти по-голямо, отколкото в тези на нормалните клетки. Те блокират вътреклетъчните сигнали и така потискат образуването на инозитол-три-фосфат(IP3). В следствие се потиска освобождаването на вътреклетъчен калций и се инхибира протеин киназа С. Сумарният ефект е намалена пролиферация на туморните клетки . При прием на АГ се наблюдава стимулиране на транскрибиращия фактор АР1 и увеличаване на свободните радикали. Това от своя страна води до увеличаване на липидните пероксиди, в клетъчните мембрани и впоследствие до разрушаването им. Разрушаването на клетъчните мембрани на туморните клетки, от една страна подобрява проникването на цитостатични антиканцирогенни медикаменти, а от друга води до освобождаването на АГ в междуклетъчното пространство. Те активират макрофагите, освобождава се  TNF(тумор некротичен фактор) и се наблюдава засилена фагоцитоза. Всичко това води до засилена некроза и апоптоза на туморните клетки!

Цел нанашето  проучване бе да се провери ефективността на Ecomer,  при деца с инфекции на горните дихателни пътища.

  Инфекциите на горните дихателни пътища (ГДП) обединяват  групи заболявания, характеризиращи се с инфекциозни възпаления на лигавиците на фарингса, ларингса, носа и свързаните с тях средно ухо и околоносни кухини.

 Децата в ранна детска възраст имат между 5 и 7 епизода на остро респираторно заболяване, като 10 % от тях боледуват повече от 12 пъти в годината. С увеличаване на възрастта честотата намалява и стига от 2 до 4 пъти на година при възрастните. Кърмачетата боледуват по-рядко поради пасивния имунитет, получен от майката. Най-често страдат деца между една и шестгодишна възраст.

Основен причинител при инфекциите на горните дихателни пътища са риновируси, RS-вирус, парагрипнивируси, коронавируси, аденовируси, ентеровируси и грипни вируси(при епидемии). Бактериите също предизвикват първични заболявания, но по-често усложняват вторично вирусните инфекции.

Материали и методи:

В периода декември 2012 г. - март 2013 г., изследвахме  40 деца страдащи от  инфекции на ГДП, разделени в  групи по пол и възраст:

Група А: 20 момчета на възраст м/у 3 -16г. (риносинуит)

Група Б: 20 момичета на възраст м/у 3-16г.  (риносинуит)

Лечение:

От момента на поставяне на  диагнозата се започна приема на Ecomer, в съответната дозировка за възрастта за 2 седмици или до изчезване на оплакванията.

При поява на фебрилитет  се започна и паралелно антибиотично лечение.

ДОЗИРОВКА:

-Деца над 12 годишна възраст - 2 х 2   капсули дневно;

-Деца от 3 до 12 години –2х1 капсула дневно;

-Не се установиха нежелани лекарствени реакции при  пациентите от двете групи!

Резултати:

 

 

ИЗВОДИ:

- Приложението на Ecomer при деца с назо-фарингеални оплаквания, води в голям процент до подобряване на общото състояние и намаляване нуждата от приложение на антибиотик!

- Препаратът се приема добре от пациентите като високо пречистен натурален продукт!

- Добавянето на Ecomer към антибиотичната терапия, води до по-бързо подобряване на общото състояние, намаляване на оплакванията и понижаване на риска от рецидив!